Toxum

Qarğıdalı toxumu

Qarğıdalı toxumu satışı

 • Nəmini tez qurutma xüsusiyyətinə malikdir. Bu xüsusiyyət sayəsində tez yetişir.
 • Torpaq seçiciliyi yoxdur. Hər növ torpaqda becərilməsi mümkündür.
 • Sağlam gövdəli olduğuna görə məhsul ağır olsa da, gövdəsi sınıb yerə yatmır.
 • Rəqiblərinə nisbətə yüksək məhsuldarlıq vermə potensialına malikdir.
 • Su stresinə qarşı tolerantdır.
 • Bu xüsusiyyət sayəsində susuz şərtlərə çox yüksək müqavimət göstərir.

Bir kliklə sifariş

Qarğıdalı – Agroking

Bu sort rəqabətə davamlı qarğıdalı hibridləri hazırlayan Avstriya şirkətinin məhsulud. Hermplazma hibridlərin müəyyənləşdirilməsini təmin etmək üçün geniş Avropa test şəbəkəsində sınaqdan keçirilir. Erkən yetişdirilən hibridlərin yetişdirilməsi proqramının məqsədi yüksək məhsuldarlıq, soyuğa qarşı tolerantlıq, quraqlıq və xəstəliklərə qarşı müqavimətin təmin olunmasıdır. Gec əkilən hibridlər üçün proqramımız yüksək potensiallı məhduldarlıq, quraqlıq və xəstəliklərə eləcə də kök qırana qarşı müqavimətin formalaşmasına əsaslanır.

 • son dərəcə hündür, iri formatlı bitkidir
 • dən və silos almaq üçün yüksək məhsul verir
 • xəstəliklərə qarşı əla müqaviməti
 • Avstriyanın aparıcı bioqaz hibridi

Qarğıdalı – Aveline

 • -Yetkinlik: gec.
 • Kisədə 12500 toxum var.
 • Məqsəd: dən və silos
 • Nəmini tez qurutma xüsusiyyətinə malikdir. Bu xüsusiyyət sayəsində tez yetişir.
 • Torpaq seçiciliyi yoxdur. Hər növ torpaqda becərilməsi mümkündür.
 • Sağlam gövdəli olduğuna görə məhsul ağır olsa da, gövdəsi sınıb yerə yatmır.
 • Rəqiblərinə nisbətə yüksək məhsuldarlıq vermə potensialına malikdir.
 • Su stresinə qarşı tolerantdır. Bu xüsusiyyət sayəsində susuz şərtlərə çox yüksək müqavimət göstərir.

Qarğıdalı – Adevey

 • -Yetkinlik: erkən.
 • Kisədə 12500 toxum var.
 • Məqsəd: dən və silos
 • Nəmini tez qurutma xüsusiyyətinə malikdir. Bu xüsusiyyət sayəsində tez yetişir.
 • Torpaq seçiciliyi yoxdur. Hər növ torpaqda becərilməsi mümkündür.
 • Sağlam gövdəli olduğuna görə məhsul ağır olsa da, gövdəsi sınıb yerə yatmır.
 • Rəqiblərinə nisbətə yüksək məhsuldarlıq vermə potensialına malikdir.
 • Su stresinə qarşı tolerantdır. Bu xüsusiyyət sayəsində susuz şərtlərə çox yüksək müqavimət göstərir.

Qarğıdalı toxum – LG 30360

 • Yetkinlik: orta.
 • Kisədə 12500 toxum var.
 • Məqsəd: dən və silos
 • Nəmini tez qurutma xüsusiyyətinə malikdir. Bu xüsusiyyət sayəsində tez yetişir.
 • Torpaq seçiciliyi yoxdur. Hər növ torpaqda becərilməsi mümkündür.
 • Sağlam gövdəli olduğuna görə məhsul ağır olsa da, gövdəsi sınıb yerə yatmır.
 • Rəqiblərinə nisbətə yüksək məhsuldarlıq vermə potensialına malikdir.
 • Su stresinə qarşı tolerantdır. Bu xüsusiyyət sayəsində susuz şərtlərə çox yüksək müqavimət göstərir.

Qarğıdalı toxumu satışı – LG 30500

 • -Yetkinlik: erkən.
 • Kisədə 12500 toxum var.
 • Məqsəd: dən və silos
 • Nəmini tez qurutma xüsusiyyətinə malikdir. Bu xüsusiyyət sayəsində tez yetişir.
 • Torpaq seçiciliyi yoxdur. Hər növ torpaqda becərilməsi mümkündür.
 • Sağlam gövdəli olduğuna görə məhsul ağır olsa da, gövdəsi sınıb yerə yatmır.
 • Rəqiblərinə nisbətə yüksək məhsuldarlıq vermə potensialına malikdir.
 • Su stresinə qarşı tolerantdır. Bu xüsusiyyət sayəsində susuz şərtlərə çox yüksək müqavimət göstərir.

Qarğıdalı toxumu – LG 3607

 • -Yetkinlik: erkən.
 • Kisədə 12500 toxum var.
 • Məqsəd: dən və silos
 • Nəmini tez qurutma xüsusiyyətinə malikdir. Bu xüsusiyyət sayəsində tez yetişir.
 • Torpaq seçiciliyi yoxdur. Hər növ torpaqda becərilməsi mümkündür.
 • Sağlam gövdəli olduğuna görə məhsul ağır olsa da, gövdəsi sınıb yerə yatmır.
 • Rəqiblərinə nisbətə yüksək məhsuldarlıq vermə potensialına malikdir.
 • Su stresinə qarşı tolerantdır. Bu xüsusiyyət sayəsində susuz şərtlərə çox yüksək müqavimət göstərir.

Limagrain dəni – Qarğıdalı- LG 31276

 • -Yetkinlik: orta erkən.
 • Kisədə 12500 toxum var.
 • Məqsəd: dən və silos
 • Nəmini tez qurutma xüsusiyyətinə malikdir. Bu xüsusiyyət sayəsində tez yetişir.
 • Torpaq seçiciliyi yoxdur. Hər növ torpaqda becərilməsi mümkündür.
 • Sağlam gövdəli olduğuna görə məhsul ağır olsa da, gövdəsi sınıb yerə yatmır.
 • Rəqiblərinə nisbətə yüksək məhsuldarlıq vermə potensialına malikdir.
 • Su stresinə qarşı tolerantdır. Bu xüsusiyyət sayəsində susuz şərtlərə çox yüksək müqavimət göstərir.

Digər məhsullar