Toxum

Günəbaxan toxumu

Günəbaxan toxumu satışı

 • Çox yüksək məhsuldarlıq potansilına sahibdir.
 • Köse (Mildiyö) xəstləliyinə yüksək səviyyədə tolerantdır.
 • Vərəm otuna (Orobanche Spp.) yüksək səviyyədə tolerantdır.
 • Quraqlığa yüksək səviyyədə tolerantdır.
 • Orta boylu, sağlam gövdəlidir.
 • Yağ nisbəti yüksəkdir.
 • Günəş yandırması ve quşların vrəcəyi ziyanı qarşılayacaq şəkildə səbəti aşağı doğru tam əyilib.

Bir kliklə sifariş

Günəbaxan (LG 5542 CL)

 • Kisədə 25000 toxum.
 • Yetkinlik: orta erkən.
 • CLEARFIELD texnologiyasına uyğun hibrid günəbaxan növüdür.
 • Çox yüksək məhsuldarlıq potansilına sahibdir.
 • Köse (Mildiyö) xəstləliyinə yüksək səviyyədə tolerantdır.
 • Vərəm otuna (Orobanche Spp.) yüksək səviyyədə tolerantdır.
 • Quraqlığa yüksək səviyyədə tolerantdır.
 • Orta boylu, sağlam gövdəlidir.
 • Yağ nisbəti yüksəkdir.
 • Günəş yandırması ve quşların vrəcəyi ziyanı qarşılayacaq şəkildə səbəti aşağı doğru tam əyilib.
 • Torpaq seçiciliyi yoxdur, uyğunlaşma qabiliyyəti yüksəkdir.

Aqronomik Xüsusuiyyətlər:

 • Səbətin orta diametri: 15.9sm
 • 1000 toxumun orta çəkisi: 71q

Günəbaxan toxumu satışı (LG 5463 CL)

 • Kisədə 25000 toxum.
 • Yetkinlik: erkən.
 • CLEARFIELD texnologiyasına uyğun hibrid günəbaxan növüdür.
 • Çox yüksək məhsuldarlıq potansilına sahibdir.
 • əkinçilik şərtlərinə uyğunlşan

Aqronomik Xüsusuiyyətlər:

 • Səbətin orta diametri: 18sm
 • 1000 toxumun orta çəkisi: 72q

Günəbaxan toxumu (LG 5485 CL)

 • Kisədə 25000 toxum.
 • Yetkinlik: orta erkən.
 • Çox yüksək məhsuldarlıq potansilına sahibdir.
 • Köse (Mildiyö) xəstləliyinə yüksək səviyyədə tolerantdır.
 • Vərəm otuna (Orobanche Spp.) yüksək səviyyədə tolerantdır.
 • Quraqlığa yüksək səviyyədə tolerantdır.
 • Orta boylu və güclü kök sisteminə malikdir.
 • Yağ nisbəti yüksəkdir.
 • Günəş yandırması ve quşların vrəcəyi ziyanı qarşılayacaq şəkildə səbəti aşağı doğru tam əyilib.

Aqronomik Xüsusuiyyətlər:

 • Səbətin orta diametri: 16sm
 • 1000 toxumun orta çəkisi: 72q

Digər məhsullar