Avadanlıqlar

EC3000 meter

EC3000 meter cihaz

  • Dibçək bitkiləri istehsalı: qidalı maddələr məhlullarının idarə edilməsi (gübrə qarışdırma sistemləri)
  • Substrat istehsalı: torf və kokopit məhsullarının şoranlıq nəzarəti
  • Hidroponik sistemlər, daşyunda yetişdirilən bitkilər və s.
  • Universal EC-metr kimi laboratoriyada istifadə

Bir kliklə sifariş

Bu cihaz, bütün bağçılıqda tətbiq üçün etibarlı, asan istifadə olunan, bütün tələbləri yerinə yetirən cihazdır. Yüksək səviyyəli sensor plitəli üzük elektrodlar sensor platindən hazırlanır. Bu xüsusiyyətə görə onlar çox sürətli nəticə əldə edir və tamamilə qulluq tələb etmir. Quraşdırılmış temperatur datçiki avtomatik və sürətli temperatur dəyişimini təmin edir.

EC3000 meter proqramları

  • Dibçək bitkiləri istehsalı: qidalı maddələr məhlullarının idarə edilməsi (gübrə qarışdırma sistemləri)
  • Substrat istehsalı: torf və kokopit məhsullarının şoranlıq nəzarəti
  • Hidroponik sistemlər, daşyunda yetişdirilən bitkilər və s.
  • Universal EC-metr kimi laboratoriyada istifadə

Digər məhsullar