Gübrələr

Maqnezium Sulfat

Maqnezium Sulfat – MgSO4 – gübrə

Maqnezium Sulfat Heptahidrat bitkilər üçün maqnezium və kükürdün torpaqda asanlıqla həll oluna bilən mənbəyidir. Maqnezium xlorofilin yaanmasında əsas rol oynayan elementdir və fotosintezdə bu səbəbdən vacibdir. Maqnezium zülal sintezi və ferment proseslərində vacibdir və bitkilər üçün fosfor və azotun sovrulmasını asanlaşdırır.

  1. Bitkilərin şoran torpaqlara, quraqlıq və istiyə tolerantlığını artırır.
  2. Bitkilərdə ağır metalların detokslaşdırılmasına kömək edir.
  3. Birbaşa torpağa tətbiq oluna bilər.

Bir kliklə sifariş

Digər məhsullar