Gübrələr

Mikrovit

Mikrovit – gübrə

Mikrovit qrup maddələri özündə zəngin mikrolelemenləri birləşdirən maye şəklində gübrədir.

Onlardan istifadə torpaqlarda bikilərin qidalı maddələri sürətlə və tamamilə sovrulmasına yarım edir.

Bir kliklə sifariş

Mikrovit Boron

1 litrdə 150 q Boru ehtiva edən maye şəklində yarpaq gübrəsidir. Bitkilər tərəfindən bir çox maddələrin mənimsənilməsinə köməklik göstərir. Bitkilərdə çiçəklənməni gücləndirir. Vegetativ orqanların inkişafına köməklik göstərir. MİKROVİT BORON maye şəklində tətbiq üçün yarpaq gübrələməsi üçün nəzərdə tutulub. MİKROVİT BORON qarışıq testindən sonra digər aqrokimyəvi maddələrlə birlikdə istifadə edilə bilər.

Mikrovit Boron plus

1 litrdə 150 q Boru və 5.5 q Molibdeni ehtiva edən maye şəklində yarpaq gübrəsidir.

Bitkilər tərəfindən bir çox maddələrin mənimsənilməsinə köməklik göstərir. Bitkilərdə çiçəklənməni gücləndirir. Vegetativ orqanların inkişafına köməklik göstərir. MİKROVİT BORON Plus maye şəklində tətbiq üçün yarpaq gübrələməsi üçün nəzərdə tutulub. MİKROVİT BORON Plus qarışıq testindən sonra digər aqrokimyəvi maddələrlə birlikdə istifadə edilə bilər.

Mikrovit Mo

1 litrdə 33 q Molibden ehtiva edən maye şəklində yarpaq gübrəsidir. Bitkilər tərəfindən bir çox maddələrin mənimsənilməsinə köməklik göstərir. Bitkilərdə çiçəklənməni gücləndirir. Vegetativ orqanların inkişafına köməklik göstərir. MİKROVİT Molybdenum maye şəklində tətbiq üçün yarpaq gübrələməsi üçün nəzərdə tutulub. MİKROVİT Molybdenum qarışıq testindən sonra digər aqrokimyəvi maddələrlə birlikdə istifadə edilə bilər.

Mikrovit Cu

1 litrdə 80 q Mis ehtiva edən maye şəklində yarpaq gübrəsidir. Bitkilər tərəfindən bir çox maddələrin mənimsənilməsinə köməklik göstərir. Bitkilərdə çiçəklənməni gücləndirir. Vegetativ orqanların inkişafına köməklik göstərir. MİKROVİT Copper maye şəklində tətbiq üçün yarpaq gübrələməsi üçün nəzərdə tutulub. MİKROVİT copper qarışıq testindən sonra digər aqrokimyəvi maddələrlə birlikdə istifadə edilə bilər.

Mikrovit Mn

1 litrdə 160 q Manqan ehtiva edən maye şəklində yarpaq gübrəsidir. Bitkilər tərəfindən bir çox maddələrin mənimsənilməsinə köməklik göstərir. Bitkilərdə çiçəklənməni gücləndirir. Vegetativ orqanların inkişafına köməklik göstərir. MİKROVİT Manganese maye şəklində tətbiq üçün yarpaq gübrələməsi üçün nəzərdə tutulub. MİKROVİT Manganese qarışıq testindən sonra digər aqrokimyəvi maddələrlə birlikdə istifadə edilə bilər.

Mikrovit Zn

1 litrdə 112 q Sink ehtiva edən maye şəklində yarpaq gübrəsidir Bitkilər tərəfindən bir çox maddələrin mənimsənilməsinə köməklik göstərir. Bitkilərdə çiçəklənməni gücləndirir. Vegetativ orqanların inkişafına köməklik göstərir. MİKROVİT Zinc maye şəklində tətbiq üçün yarpaq gübrələməsi üçün nəzərdə tutulub. MİKROVİT Zinc qarışıq testindən sonra digər aqrokimyəvi maddələrlə birlikdə istifadə edilə bilər.

Digər məhsullar