Gübrələr

Nitrat Turşusu

Nitrat Turşusu (60%) – HNO3 – gübrə

Brenntag şirkətinə məxsus 60%-li nitrat turşusu, suda asan həll olmaqla yanaşı torpağa və bitkiyə birbaşa və dolayı yolla təsir edir. Əsasən Meyvə ağacları, bostan və tərəvəz bitkiləri, taxıl bitkiləri üçün tətbiq olunur.

  • Proteinin və Xlorofilin əmələ gəlməsinə kömək edir.
  • Yüksək turşuluğa malik olan suda asanlıqla həll ola bilən bu gübrə qələvi torpaqların pH-nı aşağı salmaq üçün nəzərdə tutulub.
  • Bitkinin tez böyüməsi eləcə də torpaqda olan bəzi qida maddələrinin bitki tərəfindən asanlıqla mənimsənilməsinə köməklik edir.

Bir kliklə sifariş

Digər məhsullar