Gübrələr

Fosfor turşusu

Fosfor turşusu – H3PO4 – gübrə

  • Torpağın mühitini dəyişmək və yaxşılaşdırmaq məqsədilə istifadə edilən gübrədir.
  • Torpaqda olan qələviliyi aradan qaldırır.
  • Rizosferə tətbiq olunan fosfor turşusu mövcud fosforun istifadəsini yaxşılaşdırır.

Bir kliklə sifariş

Digər məhsullar