Bitki qoruma vasitələri

Chinmix

Chinmix – bitki qoruma vasitəsi

  • Təsiredici maddə (ISO üzrə): Beta-Sipermetrin 50 q/l;
  • Təyinatı: insektisid
  • Preparatın formulyasiyası: EC (emulsiya konsentrantı)
  • Pestisidin tətbiq olunduğu təsərrüfat: texniki bitkilər(yonca, kartof)
  • Dənli bitkilər(buğda, arpa, raps)
  • Tərəvəz bitkiləri(kələm)
  • Meyvə(giləmeyvələr)

Bir kliklə sifariş

Kinmiks geniş spektrli təsirə malik olub, çox aşağı dozada belə müxtəlif növ zərərli həşəratları tez və effektiv şəkildə məhv edir. İstehlak normalarına riayət etdikdə Kinmiks ətraf mühitə zərər vermir (ətraf mühitdə yığılmır və toksik qalıq yaratmır). Ənənəvi orqanofosfor və karbamat insektisidlərinə və davamlı zərərvericilərin populyasiyalarına qarşı uğurla tətbiq olunur. Əsasən yonca, taxıl, pambıq, üzüm, qarğıdalı, alma, kartof, soya, şəkər çuğunduru, tütün və tərəvəzlərdə istifadə olunur.

Digər məhsullar