Gübrələr

PolyAmix NPK

PolyAmix NPK – gübrə

1997-ci ildən bəri Belçikada istehsal olunan  qarışıq və suda həll olunan gübrə PolyAmix NPK gübrələri bitki inkişafının istənilən mərhələsi üçün ideal formuludur. Bütün bu  gübrələr fertiqasiya və yapraq gübrələmsi üçün son dərəcə uyğundur. Zəmanətli təmizliyi və 100% həll oma dərəcəsi sayəsində təmiz tanklarla işləyə  və bitkilərinizin inkişafı üçün lazım olan bütün qidalı maddələri verə bilərsiniz.

  • Tamamilə suda həll olunur
  • Bütün dövrlərdə istifadə edilə bilər
  • Stress və vegetasiya dövrü üçün ideal vasitədir
  • Yüksək keyfiyyətə malikdir
  • Mikroelementlərlə həddən artıq zəngin

Bir kliklə sifariş

PolyAmix NPK 10-10-36+2+TE

Kaliumun yüksək konsentrasiyası səbəbindən meyvə qidalanması, inkişafı və yetişmə müddəti üçün məsləhət görülür. Bitkilərin məhsuldarlığını artırır və məhsulun keyfiyyətini, rəngini yaxşılaşdırır. Bu asanlıqla mənimsənilən bir gübrə olduğu üçün, sürətli və effektiv nəticələr verir.

PolyAmix NPK 14-30-14+2+TE

Bitki inkişafının başlanğıcında istifadə etmək üçün ideal bir gübrədir. Yüksək fosfor tərkibinə malik olan bu gübrə güclü və dayanıqlı kök sisteminin inkişafına kömək edir. Bundan əlavə, bu NPK balanslaşdırılmış qidalanmanın ilk dövrləri üçün bütün lazımi elementləri özündə cəmləşdirir.

PolyAmix NPK 18-18-18+1+TE

Bu gübrə qida maddələrinin balanslaşdırılmış tərkibinə malik universal maddədir. Bitki inkişafının müxtəlif mərhələlərində istifadə olunur. Bitkilərin müqavimətini artırır, inkişafını stimullaşdırır, bərpa olunmanı sürətləndirir, taxıl, meyvə, yem, yağlı və bostan bitkilərinin məhsuldarlığını və keyfiyyətini artırır.

PolyAmix NPK 24-10-10+1.5+TE

Bu gübrə vegetativ böyümənin lazım olduğu situasiyalar üçün xüsusi hazırlanmış gübrədir. Bu NPK-da yüksək azot miqdarı, böyüməni reallaşdırır və stresli şəraitdə bitkiyə kömək edir.

PolyAmix NPK 11-40-11+2+TE

Əsasən tərəvəz, meyvə və üzüm bitkilərinin bütün feno-fazalarında istifadə olunan tamamilə həll olunan universal gübrədir. Başlanğıc mərhələlərində başlayan suda həll olunan gübrə kimi istifadə olunur, burada yüngül adaptasiya olunmuş fosforun tərkib hissəsi kök sisteminin daha sürətli inkişafına və daha sürətli köklənməsinə gətirib çıxarır.

PolyAmix NPK 12-12-34+2+TE

Kaliumun yüksək konsentrasiyası səbəbindən meyvə qidalanması, inkişafı və yetişmə müddəti üçün məsləhət görülür. Bitkilərin məhsuldarlığını artırır və məhsulun keyfiyyətini, rəngini yaxşılaşdırır. Bu asanlıqla mənimsənilən bir gübrə olduğu üçün, sürətli və effektiv nəticələr verir.

PolyAmix NPK 20-20-20+0.5+TE

Əsasən tərəvəz, meyvə və üzüm bitkilərinin bütün feno-fazalarında istifadə olunan tamamilə həll olunan universal gübrədir. Mükəmməl balanslaşdırılmış formulyasiya və makro və mikro elementlərin tam paketi mövcudluğu sayəsində bu gübrə tətbiqi bitkilərin məhsuldarlığı və keyfiyyətinin artmasını təmin edir.

PolyAmix NPK 25-15-15+1+TE

yalnız texniki və qida məhsulları istifadə edilərək istehsal olunur. bu məhsul tamamilə kritik erkən inkişaf mərhələlərində bitki üçün idealdır. (Əkin zamanı soyuq və nəm torpaq). Bu gübrə ən aşağı duz göstəricisinə malikdir və bizim gübrələrimizdə ağır metallar yoxdur.

Digər məhsullar