Gübrələr

Nutrivant

Nutrivant – gübrə

Nutrivant, tam gübrə planının bir hissəsi olaraq damlama gübrəsi (yarpaq) olaraq nəzərdə tutulub. Bu qrup gübrələr  həm makro, həm mezo həm də mikro qida maddələrini və hər bir bitki ehtiyacı üçün xüsusi təyin edilmiş mikroelement tərkibinə malik olan suda  tam həll olunan formulasiyaya sahibdir.

Bütün NutriVant məhsullarının tərkibində FertiVant adlı adjuvant vardır. FertiVant texnologiyası Nutrivant gübrələrinin səmərəliliyini artırır. Çox sayda bitki mühafizəsi məhsulları ilə asan qarışdırıla bilər.

Nutrivant tam gübrələmə proqramlarını öhdələyir  eyni zamanda xlorsuz və tamamilə suda həll olunandır.

Bir kliklə sifariş

Nutrivant 18-18-18+2Mgo+ME

Bitki ehtiyacının bütün əsas elementlərini (NPK) təmin edir. Çiçəkləməvə meyvələmə dövrlərindı istifadə edilə bilər. Xüsusi xammaldan hazırlanan bu gübrə damlama gübrəsidir və vitaminlərlə zənginləşdirilmişdir. Xüsusi tərkibə malik olduğundan sürətlə həll olur və bitkilər tərəfindən daha sürətli sovrulur. Bu qida çatışmazlığının qarşısını alır. Hətta nəm və soyuq şəraitdə qələvi topraqlarda kök inkişafını formalaşdırır. Xüsusi maddələr ilə torpaqda fosforun udulmasını yaxşılaşdırır. Hər sulama sistemində asanlıqla istifadə edilə bilər.

Nutrivant Drip 11-8-35+3CaO

Yeni nəsil gübrədir. Demək olar ki, 100% həllolma. Suda tez həll edilən kiçik, kristal toz şəklindədir. Yüksək keyfiyyətli maddələr, təmiz və həll olunan xammallardan hazırlanır. Bitki maddələrinin tələb etddiyi qidalı maddələrin 100% -i bu gübədə vardır. Bu NPK balanslı və tam bitki qidasını təmin edir və tərkibində kalsium vardır. Mineral gübrələrin istehsal tarixində ilk dəfə makronutrientlər (NPK) və mikroelementlər ilə yanaşı kalsium (Ca) – 11 + 8 + 35 + 3SaO olan unikal məhsul yaratmaq mümkün oldu.

Nutrivant Drip 17-3-35

Damla suvarma sistemlərində (fertinq), qapalı və açıq ərazilərdə istifadə olunan bərk, suda həll olunan gübrədir. Bu, bitki, meyvə, giləmeyvə, bəzək bitkiləri, kartof, üzümün fizioloji ehtiyaclarını, onların inkişafın müxtəlif mərhələlərində onları təmin edən qida balansını özündə birləşdirir. Kənd təsərrüfatı kimya sahəsində ilk dəfə suda həll olunan kalsium və fosfor birləşmələri olan gübrə istehsal edilmişdir.

Nutrivant Drip 26-0-26

Yeni nəsil gübrədir. Demək olar ki, 100% həllolma. Suda tez həll edilən kiçik, kristal toz şəklindədir. Yüksək keyfiyyətli maddələr, təmiz və həll olunan xammallardan hazırlanır. Bitki maddələrinin tələb etddiyi qidalı maddələrin 100% -i bu gübədə vardır. Bu NPK balanslı və tam bitki qidasını təmin edir və tərkibində kalsium vardır. Mineral gübrələrin istehsal tarixində ilk dəfə makronutrientlər (NPK) və mikroelementlər ilə yanaşı kalsium (Ca) – 11 + 8 + 35 + 3SaO olan unikal məhsul yaratmaq mümkün oldu.

Digər məhsullar